Mattrup Gods

I det bakkede morænelandskab ved hovedstilstandslinien fra sidste istid, 20 km. vest for Horsens, har Mattrup i mere end 600 år ligget strategisk placeret på et plateau på kanten til den dybe ådal. Igennem årene har ejendommen undergået en spændende historie, med store variationer i tilliggendets størrelse. Mattrup har siden 1853 været i familien Westenholz’s eje, og andrager i dag ca. 1.800 ha. hvor der drives land- og skovbrug, jagtvæsen, og ejendomsudlejning.

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Mattrup Gods